Tevékenységek || Aktivnosti

Írta: Super User. Beküldve: Tevékenységek || Aktivnosti.

1. tevékenység / Aktivnost 1: A MAGYAR NYELVŰ E-KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE / RAZVIJANJE JEZIKOVNIH E-KOMPETENC V MADŽARSKEM JEZIKU

2. tevékenység / Aktivnost 2: E-ANYAGOK FEJLESZTÉSE / RAZVOJ E-GRADIV

3. tevékenység / Aktivnost 3: A MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE AZ IKT FELHASZNÁLÁSÁVAL / RAZVIJANJE IN NADGRADNJA POUČEVANJA MADŽARŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA z uporabo IKT

4. tevékenység / Aktivnost 4: MOTIVÁLÁSTÍPUSOK A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA IKT-VEL VALÓ MEGISMERTETÉSÉHEZ / OBLIKE MOTIVACIJ ZA SPOZNAVANJE MADŽARSKEGA JEZIKA IN KULTURE z IKT