SZEMINÁRIUMOK - TANÁCSADÁSOK / SEMINARJI - SVETOVANJA

Írta: Super User. Beküldve: Eredmények || Rezultati.

Seznam vseh seminarjev

Seminarji za učitelje:

Število izvedb Povezava Opombe

Sodelovanje v spletnem učnem okolju za učitelje in vzgojitelje dvojezičnih šol (1 točka)


4
povezava do spletne učilnice seminarja  vstopni seminar na poti do e-Kompetentnega učitelja

Iskal, našel, razumel, zmagal za učitelje dvojezičnih zavodov (1,5 točke)

2  povezava do spletne učilnice seminarja  K3

Kako se bomo sporazumevali ju3 v dvojezičnem okolju (1,5 točke)

1  povezava do spletne učilnice seminarja K5
E-gradiva v madžarskem jeziku – družboslovje 2  povezava do spletne učilnice za oddajo nalog  Mozaik
E-gradiva v madžarskem jeziku – naravoslovje 1  povezava do spletne učilnice za oddajo nalog  Mozaik
E-gradiva v madžarskem jeziku – razredna stopnja 2  povezava do spletne učilnice za oddajo nalog  Mozaik
Ustvarjanje e-gradiv v madžarskem jeziku – družboslovje 1  povezava do spletne učilnice za oddajo nalog  Mozaik

Ustvarjanje e-gradiv v madžarskem jeziku – naravoslovje

1  povezava do spletne učilnice za oddajo nalog  Mozaik

Ustvarjanje e-gradiv v madžarskem jeziku – razredna stopnja

1  povezava do spletne učilnice za oddajo nalog

 Mozaik

Igraje do dvojezičnosti

1  povezava do spletne učilnice seminarja  Miška

Modul za učitelje razrednega pouka (izven e-šolstva)

1    

 

Seminarji za ravnatelje: Število izvedb Povezava Opombe
Jezikovna prepoznavnost dvojezičnega zavoda 1 povezava do spletne učilnice seminarja seminarji razviti po meri ravnateljev
Poslovna komunikacija v dvojezičnem zavodu 1 povezava do spletne učilnice seminarja seminarji razviti po meri ravnateljev
Sodelovalno delo v spletnem učnem okolju za ravnateljice dvojezičnih zavodov 1 povezava do spletne učilnice seminarja seminarji razviti po meri ravnateljev

 

Seznam vseh svetovanj

2013. május 30.

Dr. Rudaš Jutka: E-gradiva na podlagi sodobnih madžarskih literarnih besedil pri poučevanju madžarščine kot drugega jezika v 7.–9. razredu

Merényi Annamária: Razvijanje e-kompetenc in predstavitev e-ur za učitelje madžarščine v dvojezičnih šolah Prekmurja (1.–6. razred)

2013. június 12.

Varga Valéria: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál a 9. osztályban / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri madžarščini kot drugem jeziku v 9. razredu

2013. június 19.

David Gabriela: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál a 8. osztályban / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri madžarščini kot drugem jeziku v 8. razredu

2013. június 21.

Torhač Kornelija: Bevezetés az e-anyagok használatába a természetismeret oktatásánál / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri naravoslovju

2013. június 26.

Fekonja Beatrix: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál az 5. osztályban / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri madžarščini kot drugem jeziku v 5. razredu

Tomšič Tibor: Bevezetés az e-anyagok használatába a történelem oktatásánál a középiskola II. évfolyamában / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri zgodovini v 2. letniku srednje šole

Koša Franc: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar történelem oktatásánál az általános iskolában / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri zgodovini Madžarske v osnovni šoli

Balaskó Valika: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál az 6. osztályban / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri madžarščini kot drugem jeziku v 6. razredu

Soldat Damir: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál az 7. osztályban / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri madžarščini kot drugem jeziku v 7. razredu

Vida Alenka: Bevezetés az e-anyagok használatába a magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál az 4. osztályban / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri madžarščini kot drugem jeziku v 4. razredu

2013. július 2.

Tot Olga: Tök jók az e-anyagok – alsó tagozat / E-gradiva so QL - 1.–5. razred

Solarič Ladislav: A MozaBook eszköztárainak praktikus használata a reál tantárgyaknál / Praktična uporaba orodij MozaBook-a pri naravoslovnih predmetih

2013. július 4.

Tomšič Tibor: Tök jók az e-anyagok - történelem / E-gradiva so QL - zgodovina

Šantak Borut: Magyar mint második nyelv vagy magyar mint idegen nyelv? E-anyagok használata a külső differenciálással történő magyar nyelv mint második nyelv oktatásánál a középiskolában / Madžarščina kot drugi jezik ali madžarščina kot tuji jezik? Uporaba e-gradiv pri poučevanju madžarščine kot drugega jezika z zunanjo diferenciacijo v srednji šoli

Sabo Sandra: Bevezetés az e-anyagok használatába a matematika oktatásánál a középiskola I. évfolyamában / Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri matematiki v 1. letniku srednje šole